Contact Us


Jnana Prabodhini, Pune

510 Sadashiv Peth,
Pune 411 030.
Phone: (020) 24207000, 24477691
Fax: (020) 24491806
www.jnanaprabodhini.org
contact@jnanaprabodhini.org 


Jnana Prabodhini, Nigadi

Sector 25, Pradhikaran,
Nigdi, Pimpri Chinchwad, 
Maharashtra 411044
Phone: 020 2765 1496