Homibhabha result

अभिनंदन..!
Compete Prabodhani Way हा ज्ञान प्रबोधिनी निर्मित प्रश्नसंच आणि प्रश्नपत्रिका घेणाऱ्या १४९ विद्यार्थ्यापैकी ४७ मुलांची होमी भाभा शिष्यवृत्तीच्या दुसऱ्या फेरीसाठी निवड झाली