guides to conduct rituals

🌺ज्ञान प्रबोधिनी,संस्कृत संस्कृति संशोधिका🌺

मराठी

श्री गणेश प्रतिष्ठापना पूजा

गणेश पार्थिव पुजाव्रत आणि त्याचे स्वरूप (मराठी भाग – १)

भाद्रपद महिन्यात येणारी ५ व्रते व त्यांचे मह्त्व (मराठी-भाग २ )

श्री गणेश प्रतिष्ठापना पूजेविषयी नेहमी येणार प्रश्न  (मराठी भाग-३)

गणेश प्रतिष्ठापना आणि त्यासंबंधी येणाऱ्या आपत्कालीन समस्यांचे निराकरण (मराठी भाग ४)

 

Hindi

श्री गणेश प्रतिष्ठापना और उसका स्वरूप  (Hindi) ,

भाद्रपद मासमे आनेवाले ५ व्रत और उनका महत्व (Hindi)

गणेशजी की स्थापना और उससेसंबंधित आपातकालीन समस्याओका समाधान (हिंदी)

गणेश पार्थिव पूजा व्रत और उसका स्वरूप (हिंदी)

Videos to More Rituals are available on Jnana Prabodhini Youtube channel

Deepavali Laxmipujan (Hindi)-https://youtu.be/QTWkpfvF9co

Deepavali Laxmipujan (Marathi) https://youtu.be/uog6pGnh4OI

Shiv  Mangala gauri pujan (Marathi) https://youtu.be/SViXiimIJOs

 

Website :  www.santrika.org