Upcoming Event


                                                                                                                    METS CLUB
शैक्षणिक उपक्रम संशोधिकेच्या - शैक्षणिक साधन केंद्राद्वारे आयोजित
JP METS CLUB

(Mathematics, English, Technology, Science)
JP METS Online CLUB
(Mathematics, English, Technology, Science)

Let's be experimental, Let's have a happy learning !!!!!
Applicable For: Std 5th to 8th  / Medium: English, Marathi / Timeline: August to February
Duration: 25 weeks of Activity Based Learning

Register at : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCb4k8TBNPLBebarTZobOJK90I6qZ374dwx3OcnUZpjiN3aA/viewform 
Fees : Rs 2950 (Including GST)
Contact: 8796338197, 24207196

इयत्ता ५ वी ते ८ वी साठी
ऑगस्ट ते फेब्रुवारी : २५ आठवड्याचे
कृतीशील अध्ययन
कल्पकता, जिज्ञासा वृत्ती, विविध कौशल्ये आणि बौद्धिक क्षमतांना चालना देणे. नवनिर्मितीचा अनुभव आणि आनंद देणे.
अभ्यासातील स्वावलंबन, अचूक लेखनशैली अशा कौशल्यांचे प्रशिक्षण, सर्व तंत्र आणि कौशल्यांचा कृतीतून अनुभव आणि तज्ञ प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन. 

पूर्वनावनोंदणी आवश्यक, प्रशिक्षणाचे माध्यम - Zoom App, WhatsApp
संपर्कासाठी दिलेल्या क्रमांकावर whats app केल्यावर नोंदणीचा फॉर्म आणि अधिक तपशील सांगितले जातील. 
खालील खात्यात शुल्क भरावे. 

Name of Account JNANA PRABODHINI
Account Number A/c No.001230100000726
Bank and Branch with Address JANATA SAHKARI BANK LTD., PUNE. Bajirao Road Branch (Pune),
IFSC
SWIFT Code IFSC Code:JSBP0000098, 
MICR Code: 411074002

 

सम्पर्क : 8796338197, 24207196
______________________________________________________________________________________________________


UPSC
Jnana Prabodhini UPSC admission