Upcoming Event


ज्ञान प्रबोधिनी - युवक विभाग

ज्ञान प्रबोधिनी हे गणेशोत्सवातील बरची नृत्य - वाद्य - ध्वज  पथकांचे आद्य प्रवर्तक आहे. ह्या वर्षी लवकरच सरावाला प्रारंभ करत आहोत.
पुण्याच्या ६ भागांमध्ये प्रबोधिनीच्या गटाचा रोज सराव असणार आहे. या उत्सवात आपण सर्वांनी उत्साहाने सामील व्हावे असे आम्ही आवाहन करतो.
सरावाला येण्यासाठी सोबत जोडलेला google form भरणे गरजेचे आहे. तरी लवकरात लवकर सर्वांनी फॉर्म भरुन आपले नाव नोंदवावे.

https://docs.google.com/forms/d/1BOi5WzDv3Gtu4Xhd9vT-oEOgVE04I5VfZiwpgB74-7M/edit?usp=drivesdk