RESEARCH DEPARTMENTS

संवेद विभाग 

  1. विद्यार्थ्यांच्या विकासातील अडथळे दूर करणे
  2. विद्यार्थ्यांना स्वतःची ओळख करून देण्यास मदत करणे
  3. विद्यार्थ्यांच्या विकासात अध्यापक व पालकांचे साहाय्य
  4. विशेष गरजा असणारे व विशेष क्षमता असणारे विद्यार्थी शोधणे, त्यासाठी मार्गदर्शन करणे
  5. कुमारवयातील विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षणाचे नियोजन

जैवतंत्रविभाग 

  1. संस्थेच्या आयुर्वेद विभागाच्या सहकार्याने औषधी वनस्पती विषयक कामाची योजना
  2. विस्तार कामांसाठी तळागाळात काम करणाऱ्या घटकांशी संपर्क
  3. प्रशिक्षित मनुष्यबळ