Padye

प्रबोधन गीते १

पद्यपुस्तिका

संघर्ष करू
स्वप्न पाहूया
आमंत्रण (हिंदी)
आव्हान हे ज्योतिंना
खळखळ धावत
आम्ही उसळत्या लाटा
तेजस्वी गतिशील संघटन
सपने छोडें? (हिंदी)
संघटना हे सूत्र बनावे
हे आनंदी गाणे
आभाळ शोधताना
हे गाणे मुक्त मनांचे
नयी बहारें आई है
आज त्यामुळे कृतार्थ
गुरुवंदन
वरद विनायक
शतशरदांस्तव
वंदन वंदन त्रिवार वंदन
उत्तिष्ठत जाग्रत !
जाग हे शार्दूल (हिंदी)
भारतमाता एकच दैवत

सार्थ दैनंदिन उपासना पोथी : पोथी

सार्थ प्रार्थना  : सार्थ प्रार्थना

 

प्रबोधन गीते २:  प्रबोधन गीते २

अभंग पुस्तिका  : अभंग पुस्तिका

वसंत स्वरस्मृती

मध्ये ज्ञान प्रबोधिनीचे समर्पित कार्यकर्ते आणि द्वितीय संचालक कै. डॉ. वसंत सीताराम तथा आण्णा ताम्हणकर यांच्या आवाजातील गीते समाविष्ट केली आहेत.

https://www.jnanaprabodhini.org/vasant-swarsmruti/

Youtube Playlist