Video Gallery


                                 स्वच्छता अभियान व प्रबोधन : ज्ञान प्रबोधिनी निगडी  __________________________________________________________________________________________________________________________


ज्ञान प्रबोधिनीच्या महिला पुरोहितांची मुलाखत 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________
दि. १७ फेब्रुवारी रोजी प्रज्ञा मानस संशोधिकेतर्फे  'प्रज्ञा संवर्धनात आमची भूमिकाया विषयावरील एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. समारोप प्रसंगी वा. गिरीशराव बापट यांनी प्रज्ञावानतेचे संकल्पनात्मक विवरण करून त्यांच्यामधील ऊर्जा आणि प्रेरणा याविषयीची समीकरणे विचारार्थ मंडळी. भारतातील अफाट क्षमता लाभांशाचा उल्लेख करून प्रज्ञावंत मुलांचे संवर्धन आणि प्रेरणा जागरण  करण्यासाठी शिक्षकांना अधिक सक्षम होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

________________________________________________________________________________________________________________________ज्ञान प्रबोधिनीच्या सदस्य मंडळ सभेत डाॅ. रघुनाथ माशेलकर

_______________________________________________________________________________

Experiential Learning by Vivek Ponkshe