Paurohitya


1) शैक्षणिक संस्कार
   01)  वर्षारंभ उपासना (श्रावणी)    02)  वर्षान्त उपासना  (उत्सर्ग)
03)  दैनंदिन उपासना (संध्या)     04)  उपनयन संस्कार (मुंज) (8 ते 12 वयोगट)
   05)  सामूहिक विद्याव्रत (मुंज) (13 ते 16 वयोगट)
2) विविध शांती
   06)  साठी शांती   07)  सहस्रचंद्रदर्शन शांती
   08)  वेदपूजन उपासना (उदकशांती)  09)  वास्तुशांती 
3) विविध पूजा
   10)  वटसावित्री पूजा     11)  श्रीसत्यनारायण पूजा
   12)  हरितालिका  पूजा 13)   श्रीगणेशस्थापना  पूजा  14)   दीपावलीतील लक्ष्मीपूजन
4) विविध संस्कार
  15)   नामकरण उपासना (बारसे) 16)   हिंदूकरण संस्कार
  17)   विवाह संस्कार   18)   देहदान                     
  19)   अन्त्येष्टी (दाहकर्म)   20)   अन्त्येष्टी (श्राद्ध)                
21)   सांवत्सरिक श्राद्ध

सर्व विधी करण्यासाठी ज्ञानप्रबोधिनीच्या पुरोहितांची यादी सोबत दिली आहे. 
पुरोहिताचे नाव  चलभाष 
श्री. सुभाष पाठक             9850213265, 24346532 
सौ. अश्‍विनी आठवले      8275205624, 8888474539
श्रीमती स्वाती दिवेकर  9850898360
श्री. प्रकाश पटवे 9423533319,  24349015
सौ. सुनीती गाडगीळ 9822333945,  24476068  
श्री. जनार्दन साने         9890919549,  24332868   
श्री. प्रदीप देव 9657278992,  25381113     
सौ. मीना घाटपांडे    9422504060,  25652373     
सौ. सुरेखा लिखिते   9422332383, 24495386       
श्री. हरी धारवाडकर  9673542779
श्रीमती. सुनंदा जोशी  7775903200, 9960224842
 सौ. चित्रा चंद्रचूड    9823433027, 24472935,         
श्री. सुरेश तरडे    9623953802,  24579687,    
सौ.अर्चना वैद्य 9604011097
श्री. विद्याधर मराठे     9764259292, 24412889
श्री. शरदचंद्र करंदीकर    9850908546, 
सौ. विद्याश्री पुरंदरे    9960408596,  8275276740      
श्री. प्रमोद उपाध्ये    9890192164, 25445754
श्री. विद्याधर कुलकर्णी  9766650918
सौ. उर्मिला बेटकर     9527447580, 8605697675    
सौ. शुभदा जोशी    9922446461,   24579644       
सौ. मानसी भावसार  9325432354
श्री.अभिजित् पाठक      9822917794, 8626058058       
सौ. सुजाता बापट  9420481491
सौ. नीला खडकीकर    9096846460,   24309546         
श्री.द.या. कोरेगांवकर  9270063844
श्री. दत्तात्रेय जमदाडे  9552544782
सौ. मेधा संत    9423579942,  24352183 
सौ. वर्षा गाडगीळ      9822279570, 25446726,                    
सौ. चित्रा लेले    9823686333, 25390895
 सौ. माधुरी  कोटिभास्कर      9423508860,  24485774,                           
श्री. हेमंत हळवे  25383250
श्री. जगदीश काळे    9373109382,  25460348        
श्री. शैलेंद्र  म्हसकर,    24451319,                 
सौ. संध्या कुलकर्णी    9822942393
श्री. नारविलकर, 24226092
श्री. अनिल ठोंबरे,    9881199279, 
श्री. दत्तात्रेय जमदाडे  9552544782
श्रीमती सुचेता वर्तक (डोंबिवली) 9819237662